तस्विरले धेरै कुरा बोल्छ, तर अहिले बोल्न खोजेको चाही एम्बुलेन्समा राष्ट्रीय झण्डा

329

14081428_1465516076799018_1525242909_n